Over mijzelf

Doen wat werkt!

Mijn kennis en ervaring beslaan zeer uiteenlopende werkgebieden (van fysiek tot mentaal zwaar werk) en van alle opleidingsniveaus. Als bedrijfsarts heb ik mij gaandeweg de tijd ontwikkeld als professional die de eigen regie van mijn klanten belangrijk vindt omdat dit leidt tot duurzame resultaten. Ik kwam er ‘al werkende weg’ achter dat management en/of leidinggevenden bij het terugdringen van het verzuim een doorslaggevende rol spelen en dat de funktie van een bedrijfsarts daarin logischerwijs een ondersteunende is, de katalysator van goed én gezond management van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Ik ben in staat om zowel de medewerker als de leidinggevende te coachen in de verzuimbegeleiding, maar ook het hogere management beleidsmatig te adviseren over (het proces van) het structureel ‘gezond’ verzuimmanagement.

Werkwijze bij consulten:

Goed luisteren, vlot analyseren en daarna advies over mogelijkheden en beperkingen op basis van mijn medische expertise. Leidinggevende en medewerker beslissen gezamenlijk over invulling van het werk. Ik zal vragen stellen om hierbij te ondersteunen en bewustwording en ontwikkeling te stimuleren, daarbij werknemers en leidinggevenden in hun eigen verantwoordelijkheid en regie houdend. Demedicalisering is vaak belangrijk maar zo nodig bevorder ik het reïntegratieproces ook door snelle en adequate diagnostiek en behandeling in te zetten.

Kernwaarden:

Luisteren met aandacht en respect
Transparantie
Betrokkenheid
Afspraak=afspraak
Service-minded
Werken met plezier

Tot slot:

Veiligheid creëren we niet door muren te bouwen maar door deuren te openen.
Regel 1: als het niet kapot is, repareer het dan niet.
Regel 2: als je weet wat werkt, doe daar dan meer van.
Regel 3: als iets niet werkt, doe dan iets anders.