Gespreksvoering die werkt!

Activeringsgesprekken

, ,

Samenvatting

Uw medewerker is er af en toe een dagje niet. Uw medewerker lijkt langdurig uitgeschakeld, u weet eigenlijk niet exact wat er aan de hand is en wat u kunt doen. Het taboe op ‘privé=privé’ weerhoudt u door te vragen. U twijfelt aan de motivatie en arbeidsmoraal van uw medewerker, maar daarover bent u nog niet eerder begonnen. Uw medewerker lijkt niet eerlijk over zijn afwezigheid. Uw medewerker heeft last van migraine en u heeft nooit een punt gemaakt van zijn frequente afwezigheid, maar bij zijn collega’s geeft dit scheve ogen. Uw medewerker is ernstig ziek en heeft mogelijk niet lang meer te leven maar komt toch naar het werk. De sfeer tussen u en een medewerker is ernstig verziekt, hoe zet u dan de eerste stap naar verbetering en hoe voorkomt u dat de medewerker om deze reden gaat wegblijven?

Als leidinggevende herkent u één of meer van deze situaties. Maar het in gesprek gaan over ziekte en afwezigheid vinden we maar lastig. In wezen zijn immers de belangen van de gesprekspartners tegengesteld, althans dat lijken ze meestal. En u vindt dat u niet mag reageren vanuit uw buikgevoel, dat hebben we afgeleerd. Doorvragen over de thuissituatie is toch immers ‘not done’? Of toch weer niet, en wanneer dan niet?  Hoe staat u zelf tegenover ziekte en gezondheid en zijn de normen en waarden in uw organisatie hierover expliciet? Of is er veel onbenoemd en krijgt eenieder de ruimte de situatie naar eigen voordeel in te vullen? Gaat het over ziek zijn, over arbeidsongeschikt zijn of eigenlijk over het functioneren en op de juiste plek zetten?

Dit themaboek gaat over hoe u toch goed en activerend in gesprek komt in lastige situaties. Gesprekken waarbij u zich mogelijk meer dan nodig laat hinderen door uw eigen denkwereld en onnodige barrières. Met open vizier een gesprek voorbereiden over de échte problematiek, brengt u op het pad van demedicaliseren: het loskoppelen van ziekte en verzuim. Demedicaliseren bespaart u geld, dringt oneigenlijk verzuim terug en draagt bij aan een gezonde bedrijfscultuur. Aan de hand van vele heldere praktijkvoorbeelden krijgt u grip op lastige gesprekken en bent u op weg naar een gezondere bedrijfscultuur.

demedicaliseren_van_verzuim

Demedicaliseren van verzuim

R. Sjouke en B. van Loon

 

Niet alle verzuim heeft een medische oorzaak. Dit praktische boek brengt het proces in kaart vanaf het moment dat een werknemer zich meldt met een probleem en welke routes werkgever en werknemer dan kunnen kiezen.

De volgende onderdelen komen aan bod in dit boek:

  • Loskoppelen van ziekte en verzuim – de achtergronden
  • Wat is er werkelijk aan de hand?
  • Heldere communicatie tussen alle partijen
  • Verantwoordelijkheid nemen geeft consequenties
  • Doelen stellen gericht op werkhervatting
  • Afspraken maken, bijhouden en bijstellen
  • Vijf minder eenvoudige casussen