CV

Opleidingen

2012  Sociaal Accountant (2-daagse)

2011  Kwaliteit van Arbeid (2-daagse)

2008 Masterclass Falke & Verbaan (6-daagse)

2007 BIG – Registratie Bedrijfsarts

2002 – 2007 Sociaal geneeskundige opleiding Arbeid en gezondheid, deskundigheidsprofiel Bedrijfsgeneeskunde, NSPOH

1998 Universiteit Utrecht, Artsexamen

1996 – 1998 Coassistentschappen, Universiteit Utrecht

1991 – 1996 Doctoraal Geneeskunde, Universiteit Utrecht

1990 – 1992 Propedeuse Geneeskunde, Universiteit Utrecht

1983 – 1989 VWO

 

Relevante Werkervaring

2011- heden Zelfstandig bedrijfsarts, werkzaam in de transportsector, welzijnszorg en verder diverse organisaties.

2002 – 2010 Ardyn Arbo & Advies, bedrijfsarts
Branches: thuiszorg, primair en voortgezet onderwijs, ROC, jeugdzorg, algemeen ziekenhuis,
revalidatiecentrum, MKB, Sociale Dienst, landelijk coördinerend bedrijfsarts.
Ontwikkeling training en trainer solution building aan collega’s.
Voorzitter regiogroep intercollegiale Toetsing

1999 – 2002 Commit Arbo, bedrijfsarts.
Branches: schoonmaak, jeugdzorg, MKB, kappers, landelijk coördinerend bedrijfsarts retail, regionaal
coördinerend bedrijfsarts uitzendbureaus, financiële dienstverlening.

1999 GGZ Zuid Oost Utrecht, Arts AGZ

1999 Universitair Medisch Centrum AGNIO Gynaecologie/Verloskunde

 

Onderscheiding

5-11-2008 Winnaar Zielhuispenning: ‘Beweging van het lichaam, beweging van de geest?’. (De Zielhuispenning, vernoemd naar professor Rienier Zielhuis, wijlen hoogleraar sociale geneeskunde, reikt de beroepsvereniging (NVAB) één keer per jaar uit aan de bedrijfsarts in opleiding met de beste onderzoeksscriptie of met het beste wetenschappelijke artikel).

 

Publicatie

6-2010 Geen correlatie tussen bewegen en psychische klachten bij docenten. In:Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, jaargang 18, nr. 6, juni 2010, 244-248

TBV artikel bewegen en psych klachten 6-2010